Arnold Kæseler
Langkærvej 1, Bjergby, 7950 Erslev, Tel: 9774 0794
e-mail: arnold.kaeseler@post.tele.dk
web: www.arnoldkaeseler.dk  Artikler

Nadveren

noter til foredrag på Morsø Kirkehøjskole efterår 2007 (pdf-fil 457 kb).

Ved guds højre hånd

artikel fra kirkebladet i Flade, Bjergby og Sundby Pastorat efterår 2006

Symboler noter til foredrag på Morsø Kirkehøjskole efterår 2005